Pierwszy dzień wycieczki za nami. Dziś Sopot
3D pozdrawia.