Komisja skrutacyjna:

 1. Ł. Ryniak - przewodniczący
 2. N. Markowiak

Komisja ds. planu pracy szkoły:

 1. M. Jarczewska-Podejma - przewodnicząca
 2. W. Helwing
 3. A. Czeszek

Komisja ds. programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 1. A. Borcuch – przewodnicząca
 2. G. Piątek
 3. E. Mitoraj
 4. O. Gwiżdż

Komisja ds. funduszu socjalnego:

 1. B. Sabat - przewodnicząca
 2. A. Gieryluk
 3. A. Gładysz

Komisja d/s funduszu zdrowotnego:

 1. U. Botor – przewodnicząca
 2. I. Domańska
 3. J. Dzumla

Komisja ds. dofinansowania do doskonalenia zawodowego:

 1. G. Rebot – przewodnicząca
 2. J. Korf-Jurczyńska
 3. E. Białek

Komisja powypadkowa:

 1. J. Wolański – przewodniczący
 2. M. Lach
 3. A. Herman

Komisja ds. promocji szkoły i naboru:

 1. A. Gieryluk – przewodnicząca
 2. T. Dajczak
 3. B. Materka

logo czarne