1. Zespół nauczycieli języka polskiego, religii, wiedzy o kulturze, elementów prawa –Anna Jarczewska-Szlęk,
  2.  Zespół nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa – Barbara Materka,   
  3.  Zespół nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki, podstaw przedsiębiorczości – Grzegorz Mińkowski,
  4. Zespół nauczycieli języków obcych – Natasza Markowiak,
  5. Zespół nauczycieli biologii, chemii, geografii i przyrody – Katarzyna Papuszka-Utko,
  6. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa – Łukasz Ryniak
  7.  Zespół nauczycieli wspomagających – Grzegorz Piątek

Tematyka lekcji wychowawczych, przy współpracy pedagoga i psychologa:

  1. Klasy pierwsze – W. Helwing
  2. Klasy drugie – A. Borcuch
  3. Klasy trzecie – Lach
  4. Klasy trzecie po gimnazjum – A. Czeszek