KARTKA Z KALENDARZA

11 listopada

ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

Niech żyje Polska wolna cała i niepodległa!

Wieczna cześć i sława poległym w bitwach!

Niech żyją prawi synowie ojczyzny!

Bohaterowie niepodległości, to właśnie im przyświecały hasła narodowowyzwoleńcze, które porywały ich do działania. Narodowe śpiewy, opowiadania o znamienitych zdarzeniach i odczyty patriotycznej poezji inspirowane były marzeniem o wolnej ojczyźnie. Komu zawdzięczamy niepodległość? Ikoną tego święta jest z pewnością Józef Piłsudski i Ignacy Paderewski. Wśród bohaterów byli zapewne żołnierze, politycy, dyplomaci, działacze społeczni i anonimowi obywatele. Ogromną rolę odegrały również KOBIETY NIEPODLEGŁOŚĆI, organizatorki tajnej oświaty, które toczyły walkę o wolność i emancypację kobiet. Wizerunek Matki Polki – opiekunki synów zapisał się w naszej pamięci na trwałe. Na świat kobiet, żyjących w cieniu odważnych mężów, żołnierzy, tułaczy i spiskowców wskazywała w swojej twórczości Maria Dąbrowska. W czasach zniewolenia narodu polskiego kobiety organizowały życie na wielu płaszczyznach. Zakładały różne organizacje, które łączyła idea wyzwolenia i ogromny patriotyzm. Najbardziej sfeminizowaną działalnością było organizowanie tajnego nauczania w języku polskim. Oświatowe działaczki dostarczały elementarze, uczyły czytania i pisania, rozpowszechniały uproszczone wersje utworów. ŻAR NAJGŁĘBSZEGO PATRIOTYZMU i KAGANEK PODZIEMIA to hasła polskich kobiet w okresie zaborów. Kobiety inicjowały strajki i akcje protestacyjne przeciwko rusyfikacji i germanizacji. Pisały do brytyjskiej prasy o dramatycznej sytuacji  Polek. Zakładały pierwsze nielegalne czytelnie naukowe dla kobiet. Były ambasadorami kultury polskiej na arenie międzynarodowej. Do grona Kobiet Niepodległości, których obawiały się nawet władze zaborców należały: Helena Modrzejewska, Józefina Reszke, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Józefina Bojanowska i wiele innych działaczek z Ligi Kobiet Polskich.   

biblioteka szkolna

 

listopad2