Samorząd Szkolny i jego przewodnicząca.
W obecnym roku szkolnym, do Samorządu Uczniowskiego zgłosił się każdy, kto chciał
działać na rzecz szkoły. Członkami Samorządu zostały osoby z klas pierwszych, drugich i
trzecich. W dość licznym składzie, w listopadzie członkowie samorządu wybrali spośród
siebie przewodniczącego. Mamy przyjemność poinformować, że przewodniczącą szkoły
została Emma Gołczyk z klasy IIIc, a zastępcą Ola Pękalska również z klasy IIIc.

Dziękujemy Samorządowi za dotychczasowe prężne działanie i życzymy wielu
zrealizowanych pomysłów!