Akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”
Zakończyliśmy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”.
Dziękujemy wszystkim, a szczególnie klasie Ia, Ib, Ic, Id, IIb, IIIb, IIIc, IIIag, IIIcg wraz z
Biblioteką Szkolną oraz Pedagogowi Szkolnemu, Pani Psycholog i Doradcy Zawodowemu, a
także Pani Joannie Dzumli i Joannie Korf-Jurczyńskiej za zaangażowanie się i przygotowanie
paczek dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii.
Łącznie stworzyliśmy 17 paczek.

„…bo, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.”

 prezent12