Przedstawiamy wyniki badania "Samopoczucie uczniów w czasie zdalnego nauczania i po powrocie do szkoły".
Zapraszamy do lektury!

Raport