Bartosz Grala Harcerz Orli - funkcja przyboczny-uczeń 3 klasy  naszego liceum oraz Adam Gniot Harcerz Orli-funkcja przyboczny,  podczas zajęć w dniach 2 i 3 grudnia zapoznawali swoich  rówieśników z ich  pasją, jaką jest Harcerstwo. Ciekawość i zainteresowanie jakie wywołali wśród swoich kolegów i koleżanek przeszło najśmielsze oczekiwania. Pytaniom nie było końca. Z niecierpliwością czekamy na obiecane dalsze działania i niespodziankę ??⛺

 

harcerz1 min