Dziękujemy za inspirujące spotkanie ks. Wojciechowi Prackiemu.
Uczennice kl. III a realizują kolejny etap swojego projektu FORTHEM CITIZEN SCIENCE - Międzynarodowego Sympozjum na temat nauki obywatelskiej.