Uwaga konkurs z nagrodami! 
Zaplanuj podróż dookoła świata. W planie podróży uwzględnij:

  • odwiedzenie 5 kontynentów,
  • poznanie 3 odmiennych kręgów kulturowych,
  • podziwianie walorów przyrodniczych i kulturowych,
  • obiekty wpisane na światową listę UNESCO,
  • szlak podróży, czas, środek transportu oraz walutę, jaką będziesz miał się posługiwać.


Pracę w formie pisemnej (wydruk komputerowy, do 3 stron tekstu + ewentualnie zdjęcia i mapę) należy dostarczyć do 5 czerwca do Pani B. Materki lub K. Papuszki-Utko