Rodzice uczniów

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu

Szanowni Państwo

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI, które obecne jest wśród szkół średnich miasta Opola już ponad ćwierć wieku jest jedną z najlepszych szkół o nachyleniu sportowym w naszym województwie. Jako jedyni w okolicy stwarzamy możliwość nauki w szkole uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych tworząc od lat klasy integracyjne. Z powodzeniem funkcjonują również klasy, w których uczniowie mogą wybierać przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym - m.in. język polski, języki obce, matematykę, informatykę, historię i przedmioty przyrodnicze. Zdawalność egzaminu maturalnego zawsze przekracza 90% i jest wyższa niż średnia zdawalność matury uczniów miasta Opola i województwa opolskiego.

Do realizacji większości projektów potrzebne są pieniądze. Środki, którymi dysponujemy pochodzą między innymi z dobrowolnych wpłat Państwa - Rodziców uczniów naszej szkoły. Dzięki nim dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i naukowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt dla szkoły, nagrody dla uczniów, ale staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych np. poprzez wsparcie uczniów z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Szczegółowe rozliczenie wszystkich środków otrzymanych od Państwa każdego roku jest przedstawiane Radzie Rodziców i dostępne jest do wglądu w sekretariacie naszej szkoły.

W roku 2017 dzięki staraniom rodziców został otwarty rachunek bankowy Rady Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Nr VI w Opolu.

Nr rachunku: 57116022020000000473919274.

Dzięki temu będą Państwo mogli w wygodny sposób dokonać wpłat na konto RR. Wysokość rocznej składki została ustalona przez rodziców i wynosi 70zł, ale istnieje możliwość wpłat zarówno wyższych, jak i niższych kwot.

Za każdą pomoc chciałbym Państwu bardzo podziękować w imieniu swoim oraz uczniów i pracowników naszej szkoły.

Pozdrawiam serdecznie - 

Dariusz Domański, dyrektor szkoły.

logo czarne