• Justyna Zych - przewodnicząca 
  • Iga Szukalska - zastępca przewodniczącej,
  • Daniel Nowacki  - zastępca przewodniczącej,
  • Patrycja Sowa - skarbnik 
  • Jakub Kołodziej -sekretarz

Opiekun - Dagmara Smereczyńska - Fesdorf